Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Toplam Kalite Yönetimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir.

Toplam Kaliye Yönetiminin Tarihçesi
TKY (Total Quality Management), ilk olarak Henry Ford tarafından kullanılmış ve 1926 yılında yayımladığı My Life and Work (Hayatım ve İşim) adlı kitabında yeni bir yönetim biçimi olarak tanımlanmıştır. Ancak o sıralarda rağbet görmeyen bu yönetim biçimi, Japonlar tarafından benimsenmeye başlamıştır.
TKY’nin tam anlamıyla 1950 yıllarında Japonlar tarafından uygulandığı söylenebilir. Japon yöneticiler kaliteyi bütün iş birimlerine yaymış ve her kademedeki işgöreni bu konuda eğiterek bilinçlenmeyi sağlamıştır. Bu yöntem ile kalitesizliğiyle ünlenen Japon ürünleri 5 yıl içerisinde bütün dünya pazarını ele geçirmeyi başarmıştır.

TKY bir yönetim sistemidir. Bu sistem uygulanan her işletmede farklı yöntemlerle ele alınmaktadır, farklı kuruluşların değişim gerekçeleri ve elde etmek istediği sonuçlar farklı olduğundan TKY’nin kapsamı, uygulanacak yöntemler ve ayrılacak kaynaklar da farklılık göstermektedir. Önemli olan ürün ve/veya hizmetin iyi tanımlanmış süreç ve süreç ilişkileri ile sürekli geliştirilmesidir. TKY için müşteri memnuniyeti kardan önce gelmektedir, bu yöntemde insan, süreç, müşteri ve sürekli geliştirme 4 temel unsurdur ve birbirleri ile sürekli bir ilişki halindedirler. TKY yalnız alt sistemleri, yalınlaştırılmış süreçleri veya fonksiyonel departmanları değil, sistemin tamamını yönetme kaygısını taşır.

Kalite Nedir?

Toplam kalite yönetimi:

Süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi yoluyla;

 • Müşteri memnuniyeti ve çalışanların bağlılığını sağlayan bir yönetim felsefesidir.
 • Sürdürülebilir mükemmellik sağlayan bir yönetim tarzıdır. -sürekli iyileştirme hedeflenir.
 • Ürünler ve süreçler dikkate alınır.
 • Müşteri ve tedarikçinin katılımı sağlanır.
 • Ekip ve takım çalışması yapılır.
 • Tüm çalışanlara sorumluluk verilir.
 • Tky’ nin uygulamasında, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların katılımı ve uzun dönemli, sistematik bir değişim programı gereklidir.
 • Yönetimin katılımı, iletişim, sürekli gelişme, eğitim, ekip çalışması, süreç iyileştirme, toplam kalite yönetiminin başarısı için gerekli kilometre taşlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçları: Toplam kalite yönetiminin hedefi düşük maliyetle kaliteyi üretmektir.

Toplam kalite yönetiminde başarı için gerekli olan temel faktörler: Toplam kalitede Planlama, Uygulama, Kontrol, Önlem alma döngüsü vardır. Buna PUKO döngüsü de denir.

Toplam kalite bir süreci: Toplam kalitenin hammaddeden başlayan yan sanayii, tüm çalışanları dağıtım örgütünü, bayileri ve müşterileri kapsayan ve satış sonrası hizmetleri de içerisine alan bir süreç olduğu sürekli gözönünde bulundurulmalıdır.

TKY’NİN ARAÇLARI: Problemlerin tanımlanmasında kullanılan araçlar, beyin fırtınası, nominal grup tekniği, akış diyagramıdır. Problemlerin analizinde kullanılan teknikler ise histogram ve güç alan analizidir.

Toplam Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişimi
TKK anlayışının firma çapında yerleştirilmesi amacı ile ortaya atılan ve izlenmesi önerilen yöntemler yukarıda da belirtildiği gibi 4 ana akım altında toplanabilmektedir.

 1. Deming yaklaşımı,
 2. Juran yaklaşımı,
 3. Crosby yaklaşımı,
 4. Ishikawa (veya Japonya) yaklaşımı
  4 yaklaşım da klasik kalite kontrol anlayışının endüstrinin gelişmesiyle beraber değişmesi gereksinimiyle ortaya cıkmış ve gelişmiştir.

Toplam Kalite yönetimi nedir, tky ne işe yarar, toplam kalite yönetimi ders notları, tky kursu, toplam kalite yönetimi eğitimi, tky sertifikası.

Türkiye’de ilk toplam kalite eğitimi ve uygulamaları 2000 yılı başlarında başlamıştır. Bu konuda eğitimin ilk öncüsü olan milli eğitim bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Öncelikle tüm halk eğitim merkezlerinde özel ve devlet okulunda görev yapan birer personele eğitim vermekle başlanmıştır. Sonrasında diğer kamu kuruluşlarında günümüze kadar devam etmiştir.

No Responses

 1. Anonim 7 Kasım 2016
 2. Anonim 7 Kasım 2016
 3. admin 8 Aralık 2016
 4. Anonim 10 Ocak 2017
 5. Anonim 15 Ocak 2017
 6. Anonim 16 Ocak 2017
 7. Anonim 14 Şubat 2017
 8. Anonim 22 Mart 2017