Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Toplam Kalite Yönetimi Sınav Soruları

1) Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her süreçteki kalite kaybı maliyetleri arttırır ve rekabet gücünü zayıflatır
B) Tasarım kalitesi girdiler içinde yer alır
C) Uygunluk (üretim) kalitesi çıktılar içinde yer alır
D) Çıktılar yalnızca ürün türünden olur

2) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından değildir?
A) Kâr artışı
B) Etkinlik artışı
C) Müşteri tatmini
D) Maliyetlerin artışı

3) Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her süreçteki kalite kaybı maliyetleri arttırır ve rekabet gücünü zayıflatır.
B) Tasarım kalitesi girdiler içinde yer alır.
C) Uygunluk (üretim) kalitesi çıktılar içinde yer alır.
D) Çıktılar yalnızca ürün türünden olur.

4) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından değildir?
A) Kâr artışı
B) Etkinlik artışı
C) Müşteri tatmini
D) Maliyetlerin artışı

5) Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır?
A) Hedef kitleyi belirleme stratejileri
B) Odaklanma stratejileri
C) Farklılaştırma stratejileri
D) Maliyetleri düşürme stratejileri

6) Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?
A) Kalite yönetimi
B) Kalite çemberleri
C) Çalışma takımları
D) Firma destek ekipler

7) Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından biri değildir?
A) Gönüllülük esasına dayanan kültürün geliştirilmesi
B) İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak
C) Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak
D) Moral ve motivasyonu arttırıp çalışanların gelişmesini sağlamak

8) Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?
A) Planlama
B) Kontrol
C) Uygulama
D) Test etmek

9) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde başarı için gerekli olan temel faktörlerden biri değildir?
A) İşletmenin bilgi üreten bir işletme haline dönüştürülmesi
B) Müşteriye yakın olunması
C) Kalite maliyetinin öğrenilmesi
D) Sadece işletme içindeki süreçlere odaklanılması

10) Aşağıdakilerden hangisi “Toplam Kalite Yönetimi”nin ilkelerinden değildir?
A) Müşteri odaklı olma
B) %100 kalitenin sağlanması
C) Sürekli gelişme
D) Finansman

11) Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?
A) Müşteri tatminsizliği
B) Pazar kaybı
C) İmaj zedelenmesi
D) Üretim hataları

12) Toplam Kalite Yönetimi “Sürekli İyileştirme” yi esas alır. Sürekli Geliştirme uygulamasında yer alan Deming Çemberinin genel çalışma çerçevesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kontrol et- Planla- Karar ver-Uygula
B) Planla-Uygula-Kontrol et-Karar ver
C) Karar ver-Kontrol et-Planla-Uygula
D) Karar ver-Uygula-Kontrol et-Planla

13) Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisindeki “Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri”nden birisidir?
A) Kalite planlaması
B) Tedarikçi garantisi
C) Stok değerlemesi
D) Kalite eğitimi

14) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönteminin temel unsurları arasında yer almaz?
A) Kalite liderliği
B) Personel eğitimi
C) Çalışanların kararlara katılımı
D) Merkezi otorite

15) Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin “ilk aşaması”nı ifade eder?
A) Performans ölçümü
B) Faaliyete geçilmesi
C) Yetkilerin düzenlenmesi
D) Standartların oluşturulması

16) Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir
A) Bireysel çalışmak
B) Şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak
C) Yeteneklileri ortaya çıkarmak
D) Grup çalışması oluşturmak

17) Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatmininin arttırılmasına yardımcı olan insan odaklı bir yöntemdir?
A) Geleneksel yöntem
B) Müşteri odaklı yöntem
C) Toplam kalite yöntemi
D) Stratejik yöntem

18) Aşağıdakilerden hangisi süreç gruplarından biri değildir?
A) Taktik Süreçler
B) Operasyonel Süreçler
C) Destek Süreçler
D) Yönetim süreçleri

19) Aşağıdakilerden hangisi süreç yaklaşımında etkililiğin tanımıdır?
A) Fırsatların izlenmesi ve ölçülmesi
B) Planlanmış sonuçlara ulaşabilme
C) Girdi ve çıktı karakteristikleri
D) Kullanılan kaynaklara karşılık ulaşılan sonuçlar

20) Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetimine yönelmeye etki eden dış nedenler arasında değildir?
A) Globalleşme
B) Hizmet teknolojilerindeki gelişmeler
C) Artan rekabet
D) Finansal göstergelerdeki bozulmalar

 

Toplam Kalite Yönetimi Sorularının yanıtları;

1) d 2) d 3) d 4) d 5) c 6) b 7) c 8) d 9) d 10) d

11) d 12) b 13) c 14) d 15) d 16) a 17) c 18) a 19) d 20) d

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Mükemmellik döngüsü