Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Türk Medeni Kanunu’nda Mal Rejimi

Mal Rejim seçimi

Mal Rejim seçimi

Türk Medeni Kanunu’nda dört farklı mal rejimi öngörülmüştür:

1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi (EMK Rejimi)

  • Yasal mal rejimidir. Eşler aksini kararlaştırmamışsa bu rejim uygulanır.
  • Evlilik birliği sırasında edinilen mallar, eşler arasında eşit olarak paylaşılır.
  • Kişisel mallar ise eşlerin kendi mülkiyetinde kalır.

2. Mal Ayrılığı Rejimi

  • Eşlerin evlilik boyunca kendi malları üzerinde tek başına hak sahibi olduğu rejimdir.
  • Evlilik birliği sırasında edinilen mallar da dahil olmak üzere tüm mallar, eşlerin kendi mülkiyetinde kalır.

3. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

  • Eşlerin kişisel malları üzerinde tek başına hak sahibi olduğu, ancak aile konutu ve ev eşyaları gibi belirli malların ortak mülkiyete tabi olduğu rejimdir.
  • Aile konutu ve ev eşyaları, boşanma veya mal rejiminin sona ermesi halinde eşler arasında hakkaniyete göre paylaşılır.

4. Mal Ortaklığı Rejimi

  • Eşlerin, kişisel malları hariç tüm mallarının ortak mülkiyete tabi olduğu rejimdir.
  • Eşler, ortak mallar üzerinde birlikte hak sahibidir ve bu malları birlikte yönetirler.

Mal Rejimi Sözleşmesi

Eşler, evlilik öncesinde veya evlilik sırasında mal rejim sözleşmesi yaparak hangi mal rejiminin uygulanacağını kararlaştırabilirler. Mal rejimi sözleşmesi, yazılı ve noter tasdikli olmalıdır.

Mal Rejiminin Sona Ermesi

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü, boşanma veya evliliğin iptali, mal ayrılığı rejimine geçilmesi gibi durumlarda sona erer. Mal rejiminin sona ermesi halinde, mallar tasfiye edilir ve eşler arasında paylaşılır.

Tasfiye

Mal rejiminin sona ermesi halinde, eşler malların nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşabilirler. Anlaşmaya varılamaması halinde, tasfiye hâkim kararıyla gerçekleştirilir. Tasfiyede, eşlerin kişisel malları, edinilmiş malları, değer artış payı alacakları ve katkı payı alacakları dikkate alınır.

Değer Artış Payı Alacağı

Evlilik birliği sırasında edinilen bir malın, mal rejiminin sona erdiği tarihteki değeri ile edinildiği tarihteki değeri arasındaki farktan oluşan alacaktır. Bu alacak, malın değer artışına katkıda bulunan eşe aittir.

Katkı Payı Alacağı

Evlilik birliğinin sürdürülmesi ve aileye katkıda bulunmak için yapılan harcamalardan oluşan alacaktır. Bu alacak, harcamayı yapan eşe aittir.

Sonuç

Mal rejimi, evlilikte önemli bir konudur. Eşler, hangi mal rejiminin kendileri için uygun olduğuna karar vermeden önce, bu rejimlerin özelliklerini ve sonuçlarını dikkatlice incelemelidirler. Mal rejimi sözleşmesi yapmayı düşünüyorsanız, bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

Bu bilgiler ışığında aklınıza takılan herhangi bir soru olursa sormaktan çekinmeyin.

İlginizi Çekebilir: Bir Dilekçe Nasıl Yazılır Ve Nelere Dikkat Edilmelidir ?