Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Hedeflerle yönetim

Hedeflerle yönetim konusunda değişik metodolojiler uygulanır.

  • Her metodolojide ortak olan nokta “hedef belirlemedir”. hedef belirleme, stratejik hedefler ve stratejilerin belirlenmesi ile devam eder.
  • Stratejik hedefler, vizyona ulaşmak için mutlaka gerçekleştirilmesi gereken, zamanla sınırlı hedeflerdir.
  • Stratejiler, stratejik hedeflere nasıl ulaşılacağını belirleyen planlar ve metotlardır.
  • Hedef belirleme süreci, belirlenmiş uzun dönemli hedef ve stratejilerin yıllık bazda faaliyet planlarına çevrilmesi ile sona erer.

Yıllık hedefler; stratejik hedeflere ulaşmak için erişilmesi gereken; gelecek oniki ay içindeki kilometre taşlarıdır. Hedeflerin ölçülebilir olması gerekmektedir. Günümüzde sanayide uygulanan, en etkili hedef ölçüm metodu; (oee-over all equipment efficiency); toplam ekipman kullanım etkinliği (TEKE) dir. TEKE üç bileşenden meydana gelir:

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ