Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Tky’ nin hayata geçirilmesi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HAYATA GEÇİRİLME İŞLEMLERİ

• Proje bazında çalışmalar yapan iyileştirme ekipleri kurulur.
• Ekipler sürekli iyileştirme (kaizen) kavramına uygun olarak çalışırlar. Kaizen sonuç odaklı değil süreç odaklı bir kavramdır.
• Sonucu iyileştirmek için, sonuca etki eden süreç iyileştirilir.
• Süreçler ve süreç sorumluları belirlenir. -şirket hedeflerine uygun olarak, süreç hedeflerinin iyileşme oranları, bütçe de dikkate alınarak belirlenir.
• Kalite iyileştirme takımları(kit) ve kalite çemberleri (kç) gibi iyileştirme ekipleri iyileştirme faaliyetlerini sürdürürler.
• Sürekli iyileştirme faaliyetlerinde çalışanlara düşen görev, yaptıkları işi daha iyi nasıl yapabileceklerini düşünmek ve projelendirmektir. Araç olarak problem çözme teknikleri kullanılır.

Diğer İlgili Yazılar;