Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Anonim Şirket Nedir?

anonim şirketi

Anonim Şirket Tanımı:  Sermaye şirketi olmanın tüm özelliklerine sahip olan, büyük hedefleri olan, her türlü ekonomik faaliyetti gerçekleştirebilecek olan, menkul kıymet (hisse senedi, tahvil vb.) çıkartabilen şirketlerdir. Bir unvana sahip, asıl sermayesi belirli ve eşit olarak bölünmüş olan ve borçlarından dolayı sadece sahip olduğu mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, belirlemiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir. Anonim şirketler sanayi açısından da oldukça önemlidir.

Anonim Şirket Özellikleri

– Anonim şirketler kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi ve ticari konuların oluşması için kurulabilir. Ana sözleşmede yer alan şirket konusunun açıkça gösterilmesi gereklidir.

– Anonim şirketlerde, tüzel kişiler birer tacirdir. Bundan dolayı bir ticaret unvanı altında kurulması gerekir ve bu ticaret unvanını ticaret sicilinde tescil ettirmesi gerekir.

– Anonim şirket sermaye şirketi olduğu için, ticaret unvanı iş konusu ile alakalı olmalıdır. “Anonim şirket”in kısaltılmış “AŞ” olarak yazılması gerekir.

– Anonim şirketlerde hisse devri basit bir olaydır. Menkul kıymet şeklinde el değiştirir. Kuruluşunda ayni olarak konan sermaye karşılığında alınan hisse senetleri iki yıl dolmadıkça satılamaz.

– Anonim şirketler, kurum vergisi mükellefidir. Verginin sorumlusu şirkettir.

– Hisse senedi ve tahvil çıkarma yalnız anonim şirketlere aittir.

– Anonim şirketlerin tüzel kişiliği vardır. Tüzel kişilik ticaret siciline tescille oluşur.

– Anonim şirketin, borçlarına karşı olan sorumluluğu mal varlığı ile sınırlandırılmıştır. Ortaklarınınki ise taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.

– Sahip olunan sermayenin her biri 1 kuruşun paylarına ve katlarına bölünür.

– Bu şirketin sahip olduğu sermaye paylara bölüştürülerek hisse senetleri ile gösterilir. Şirket sermayesinin hepsi ödenmedikçe hamiline yazılı olan hisse senedi çıkaramaz.

Anonim Şirketlerin Sınıflandırılması

Anonim şirketlerin sınıflandırılması şu şekildedir:

 Kuruluşuna Göre Anonim Şirketler:

  • Ani kuruluş ile olan anonim şirketler
  • Tedrici kuruluşla olan anonim şirketler
  • Tür değiştirme ile olan anonim şirketler
  • Birleşmeyle oluşan anonim şirketler
  • Özel kanunlarla oluşturulan anonim şirketler

Ortakların Sayısı ve Özelliklerine Göre Anonim Şirketler:

  • Aile anonim şirketleri
  • Halka açık olan anonim şirketler
  • Özel yasalarla oluşturulan anonim şirketler
  • Holdingler
  • Çok uluslu anonim şirketler

Anonim Şirketlerin Başlıca Organları

Genel Kurul: Anonim şirketlerde bütün ortakların birlikte karara vardıkları bir organdır. En yüksek karar organıdır.

Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu, şirketin yönetiminden ve diğer bir kişiye karşı temsil edilmesinden sorumludur. Yönetim kurulunun üyeleri genel kurulca seçilir. Görev ve yetkileri açısından genel kuruldan sonra en önemli organ yönetim kuruludur.

Genel Müdür ve Diğer Müdürler: Müdürler yönetim kurulu üyeleri, ortaklar veya üçüncü kişiler olabilir.

Denetçiler: Anonim şirketlerde, yönetim kurulu ve genel kuruldan başka yasal olarak olması gereken organlardan biri de denetim organıdır. Denetçiler, bu şirketteki pay sahiplerinin haklarını koruyan bir birimdir. Şirket işlerinin denetlenmesi için bir veya birden fazla denetçi seçilmesi gerekir. Denetçilerin mutlaka pay sahipleri arasından seçilmesi gerekmez. Tek denetçi seçilirse seçilecek kişi Türk vatandaşı olmalıdır. Birden fazla denetçi seçilirse yarıdan bir fazlası Türk vatandaşı olmalıdır.

Bizi Pinterest ten Takip Edebilirsiniz