Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Endüstri Mühendisliği nedir?

Endüstri Mühendisliği nedir?

Endüstri Mühendisliği nedir?

Endüstri Mühendisliği: Ürün ve hizmetlerin en verimli şekilde üretilmesi ve dağıtılması. makine, insan gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi sınırlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımı, işletilmesi ve yönetimi ile bu sistemlerin verimlilik ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan mühendislik dalıdır. .

Dünyanın en eski 5 mühendislik dalı arasında yer alan endüstri mühendisliği aynı zamanda analitik düşünme becerisi, matematiksel modelleme ve yaratıcılık kullanılarak birçok bilimsel çalışmanın yapıldığı bir bilim dalıdır.

Endüstri mühendisleri, her sistemin insanı içerdiğini göz ardı etmeden, mühendislik yaklaşımıyla sistemin bütününe bakarak, sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri anlayarak, sistem yaklaşımını ve güncel bilgi teknolojilerini uygulayarak sorunları çözerler. Endüstri mühendisleri her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli ve daha ucuz yapmak için insanlarla birlikte çalışır.

Nasıl endüstri mühendisi olunur?

Endüstri mühendisi olmak istiyorsanız üniversitelerin mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmalısınız. Bölüm 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Mezunlar endüstri mühendisi unvanını alırlar. Bölüme girebilmek için sayısal alanda başarılı olmak ve Alan yeterlilik testinde sayısal puanla seçim yapmak gerekmektedir.

Adaylar genellikle eğitimlerinin ilk yıllarında Türk Dili, İnkılâp, İngilizce, Fizik, Kimya, Matematik ve İşletme gibi temel dersleri alırlar. Ayrıca teknik resim, iş etüdü, tesis planlama, üretim planlama, kalite kontrol, maliyet ve performans muhasebesi ve fizibilite gibi işle ilgili dersler alırlar. Farklı bölümlere ait derslerden de süreleri göreceksiniz. Bu da bölümü biraz zorlaştırıyor. Eğitimin son yılında zorunlu bir stajı tamamlarlar. Bu şekilde mesleğe girmek için bazı donanımlara sahip olurlar.

Yabancı üniversitelerde endüstri mühendisliği okuma fırsatları da vardır. Dünyaca tanınan bir meslek olduğu için birçok üniversitede yabancı muadilleri bulunmaktadır. Yurt dışında okuduktan sonra ülkede iş bulmak mümkündür. Aynı şekilde Türkiye’den mezun olanlar için de yurt dışında iş imkanları bulunmaktadır. Mezun olduktan sonra hemen özel sektörde iş bulabilirler. Kamuda çalışmak istiyorsanız, kamu personeli seçme sınavının ilk aşaması olan genel kültür bilimleri yetenek sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınavda 90 ve üzeri puan alanlar seçimle atanabilir. Yeni mezunlar genellikle özel sektörde deneyim kazanmak için uygun görülmektedir. İsterlerse özel sektörde kariyer yapabilirler. Özel sektörde birkaç yıllık çıraklık ve çeşitli deneyimlerden sonra kamu sektörüne atanmaları tavsiye edilir.

Endüstri mühendisi ne iş yapar?

Endüstri mühendisinin görev ve sorumlulukları

 • Üretim süreçlerini, personel ihtiyaçlarını ve üretim standartlarını belirlemek için istatistiksel yöntemlerin uygulanması ve matematiksel hesaplamaların uygulanması,
 • Üretim sorunlarını çözmek, ürün güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri en aza indirmek için kalite kontrol faaliyetlerini koordine edin.
 • Üretim yöntemleri, süreçleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için üretim planlarının, teknik şartnamelerin ve ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi.
 • Üretim ve tasarım standartlarını geliştirmek için yönetim birimleri ile iletişim,
 • Arızalı veya hasarlı parçaların imhası ve maliyetlerin değerlendirilmesi için belirlenmiş prosedürlerin uygulanması,
 • Nihai ürünün kalite ve güvenilirlik hedeflerini belirlemek için istatistiksel verilerin ve ürün özelliklerinin analizi,
 • Personel ve tesislerin verimli kullanımını teşvik etmek için üretim yöntemlerinin, çalışma standartlarının ve maliyet analiz sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Malzeme ve araç kullanımını iyileştirmeye yönelik yöntemler önermek,
 • Sevkiyatları üretim tahminlerine, malzeme ikamelerine, depolama ve işleme tesislerine ve bakım ihtiyaçlarına göre planlamak.
 • Üretim faaliyetlerini hızlandırmak için iş programlarını belirlenen üretim programlarına ve teslimat sürelerine göre düzenlemek.

Endüstri Mühendisleri hangi alanlarda çalışır?

Endüstri Mühendisleri nerede çalışır?

Endüstri Mühendisleri nerede çalışır?

Günümüzde endüstri mühendisleri, imalattan bilgi teknolojilerine, telekomünikasyondan enerjiye, eğitimden danışmanlığa, lojistikten bankacılık ve finansa, sağlıktan turizme birçok farklı sektörde aranan mühendisler arasında yer almaktadır. Eserlerinden bazıları:

 • Yeni bir ürün veya hizmetin lansmanı için gerekli olan satış tahminlerinin, fiyat kararlarının ve maliyet analizlerinin hazırlanması.
 • Bu ürün veya hizmeti üretecek tesisin yerinin seçilmesi, kapasitesinin belirlenmesi, sistemin kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesi
 • Günümüzde tüm şirketler için bir zorunluluk haline gelen kapsamlı bir kalite yönetim sisteminin kurulması
 • Şirketlerin verimlilik ve modernizasyon çalışmalarının yürütülmesi
 • Sanayi projelerinin ve diğer yatırımların ekonomik değerlendirmesi
 • İşletmenin merkezinde yer alan bilgi akış sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı ve uygulanması
 • Doktor, hemşire, laboratuvar, tıbbi cihaz, ameliyathane gibi birçok alt sistemden oluşan sağlık sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu. Belirsizlik içeren birçok zor klinik kararı mümkün kılan matematiksel modellerin geliştirilmesi, örneğin B. Kanser tedavisi, organ nakli veya röntgen filmi okuma.
 • Ürün veya hizmet üreten tüm firmaların insan, malzeme, makine, parasal ve diğer kaynak planlarını hazırlamak ve envanter kontrolünü sağlamak
 • Lojistik dağıtım ağlarının tasarımı ve işletilmesi
 • Üretim sistemlerinin otomasyonu
 • Üretim sistemlerinde robotlar gibi yüksek teknoloji uygulamalarının planlanması ve entegrasyonu
 • Günümüzde giderek karmaşıklaşan üretim ve hizmet sistemlerinin bilgisayar modellerinin geliştirilmesi ve simülasyon çalışmalarının yapılması
 • Bankacılık, gıda, ulaşım, turizm ve medya gibi hizmet sistemlerinin analizi, tasarımı ve kurulumu
 • İlginizi Çekebilir: Endüstri 4.0 İlk Hangi Ülkede Başladı?

Endüstri mühendislerinde olması gereken özellikler

Analitik düşünme becerileri geliştirilmelidir.

Problem çözme becerisine sahip olmalıdır.

Zaman yönetimi becerileri üst düzeyde olmalıdır.

Takım oyuncusu olmalısın.

Yaratıcı düşünme becerileri geliştirilmelidir.

Bilgisayar programları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

İkna gücü mevcut olmalıdır.

İnsanlarla iyi ilişkiler geliştirebilmelidir.

Sorumlu olmalı

Liderlik vasıfları mevcut olmalıdır.

Sayısal beceriler mevcut olmalıdır.

Matematik ve fizik gibi konularda başarılı olmalıdır.

Yenilikçi olmalıdır.

Girişimci olmalı.

İhtiyaç temelli olmalıdır.

Teknolojik gelişmeleri takip etmelidir.

Kendinizi ve başkalarını motive edebilmelisiniz.

Fikirlerini başkalarına aktarabilmelidir.

Tüm bu nitelikler bir kariyere başlamak için gereklidir. Ne kadar çok özellik dahil edilirse, meslekteki başarı ve ilerleme o kadar yüksek olur. Endüstri mühendisleri işlerinde sürekli gelişmeli ve farklı fikirlere açık olmalıdır. Hayat boyu öğrenmeye inanmalı. Bilginizi sertifikalarla desteklemek hem iş aramak hem de iyi bir kariyer için önemlidir. Katılacakları eğitimler sayesinde daha özgün fikirler üretebilecekler. “Diğerlerinden farklı” olabilirsiniz.

Endüstri Mühendisi Maaşları

Endüstri Mühendisleri 2023 yılı ortalama maaşları 22 bin civarındadır. En düşük maaş alam Endüstri Mühendisi 18 bin Türk Lirası alır. En yüksem maaş ise ortalama 45.000 Tl dir.

Türkiye’de Endüstri Mühendisliği Bölümünde En Çok Tercih Edilen 10 Üniversitesi

 • 1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL
 • 2. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL
 • 3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL
 • 4. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA
 • 5. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  – ANKARA
 • 6. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL
 • 7. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL
 • 8. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ANKARA
 • 9. MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL
 • 10. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR

Twitter adresimiz: https://twitter.com/1toplamkalite