Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Endüstri 4.0 İlk Hangi Ülkede Başladı?

Endüstri 4.0

Sanayi Devriminde Sanayi 3.0 dan sonra artık yeni bir çağ açan Sanayi 4.0 dönemine girilmiştir. Sanayi 4.0 Bilgisayar ve internetin gelişimiyle beraber “Nesnelerin İnterneti” olarak yeni bir kavram ortaya çıktı.

Sanayi 4.0 ilk hangi ülkede başladı?

Sanayi 4.0 hangi ülkede başladı?

İlk kez Hannover Fuarında Bosch şirketi Endüstri 4.0 bahsetti. Ve bunu dikkate alan Alman Devleti Endüstri 4.0 hakkında araştırmalar yaptırmıştır. Böylece Almanya sanayi 4.0 geçen ilk ülkedir.

Sanayi 4.0 Dünya’ya etkisi?

Artık Sanayi 4.0 beraber Dünya insan gücüne olan gereksinim önemini kaybetmiş artık bilgi toplumu yani akıllı toplum ihtiyacı vardır. Artık günlük hayatımıza akıllı üretim, dijitalleşme ve teknoloji gibi kavramlar ön plandadır. Daha az sermayeyle daha çok üretim yapma ya da iş kurma fikirleri ortaya çıkmıştır. İnsan gücün yerini robotlara bırakılınca kodlama ve yapak zeka gibi yeni iş alanları ortaya çıkmaya başladı.

Sanayi 4.0 Topluma etkileri?

 • İnsanların Yaşam koşullarının yükselmesi,
 • Sosyal hayatın canlanması,
 • Küreselleşme ile beraber toplumların birbiri ile iletişimlerin güçlenmesi,
 • İnsanlar hayatlarını kolaylaşan ürünlerin geliştirilmesi,
 • Dijital ortamlarda sohbet etme, haber okuma,
 • Fikirlerini özgürce ifade edecek platformların oluşturulması,
 • İnsanları daha kolay sesini duyurması,
 • İnsanların birbiriyle daha iyi örgütlenmesi ve organize olmasını,
 • E-Ticaret kavramının ortaya çıkması,
 • Sanal ortamlarda para akışı, alışveriş başlamasını etkilemiştir.

 Sanayi 4.0 beraber hayatımıza gelen kavramlar?

 • İnovasyon
 • Sosyalizm
 • Ar-ge çalışmaları,
 • Yaratıcılık,
 • Kodlama,
 • Karmaşık Problem becerileri,
 • Liderlik
 • Stres Yönetimi gibi kavramlar hem günlük hayatımızda hem de meslek hayatımızda ortaya çıkmaya başladılar.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, yenilikçilik demektir. Yani bir ürünün ya da fikrin daha iyi olabilmesi ve daha çok geliştirebilmesi için farklı bakış açısı getirmek ve bu farklı bakış açılarını ciddiye alıp uygulamaktır.

Sosyalizm Nedir?

Sanayi devrimiyle beraber işçi sınıfı ortaya çıkmıştı. İşçi sınıfının adalet ve eşitlik isteyerek haklarını istemesi ile ortaya çıkan bir kavramdır.

Ar-ge Çalışması Ne Demek?

Ar-ge’nin açılımı araştırma ve geliştirme demektir. Ar-ge çalışmaları o kadar önemlidir ki devletler bu alanlarda faaliyet gösteren kurumları finanse etmeye başlamışlardır.

Sanayi 4.0 Çevreye Ve topluma Verdiği Zararlar Nelerdir?

– Kent ve nüfus artışıyla beraber çevre kirliliği ve işsizlik ortaya çıktı. Bina yapmak için ağaçların kesilmesi, ormanların tahrip edilmesi, Çöplerin artmasına sebep oldu.

– teknoloji gelişmesiyle araba ve motor benzeri ürünler ortaya çıkmasıyla petrol tüketimi arttı ve böylece hava kirliliğine sebep oldu.

– Fabrikaların suyu ve havayı kirletmeleri

– İnsanların kente göçmesiyle hayvancılık ve tarım azaldı. Bu yüzden hayatımıza tarım ilaçları ve GDO’lu ürünler hayatımıza girmeye başladı ve bu da sağlık sorunları ortaya çıkarmaya başladı.

– Kent nüfusunun artması düzensiz ve çarpık kentleşmeye yol açtı.

– Hayvan neslinin tükenmesine yol açmıştır.

Toplam kalite yönetimi sitemizin twitter adresi.