Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Kısaca Endüstri Nedir?

Endüstri nedir?

Endüstri Nedir?  Ticari çalışmaların üretim alanlarının tamamı endüstri olarak isimlendirilir. Ham maddelerin işlenmesi, enerji kaynaklarını üretmek, üretilen bu kaynakların oluşumunda başvurulan araçlar ve metotların bütünü endüstridir.

Endüstri İçin En Hayati Öge Nedir?

Sanayi Devrimi buhar gibi yeni enerji kaynaklarının nasıl kullanılması ve makineleşmenin meydana getirdiği üretim yapısında ve ekonomide ortaya çıkan köklü büyük bir değişimdir.18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’ de başlamıştır. Sanayi devrimi sonrası etki alanı artan ve dünyayı şekillendiren insan hayatına yön veren endüstridir. Bu tarihi hadise köyden kente göçü meydana getirmekle beraber kas gücünden makine gücüne dayalı sosyal bir yapıyı beraberinde getirmiştir. Bu göçle beraber işçi sınıfı meydana gelmiştir. Sanayi sektörünün büyümesi ile şehirleşme artarak artık kırsal kesimlere rağbet azalmıştır. Toplum bu değişimle hayat düzeninde refaha erişmiştir.

Endüstrinin Sürdürülebilirliği İçin Neler Yapılmalı?

Endüstrinin Sürdürülebilirliği

Endüstri için en temel öge kuşkusuz ham maddedir. Ürünün bulunduğu bölgelere göre endüstri kolları paralel şekilde gelişmiştir. Bununla beraber ürünler bulundukları yerde değil de farklı bir bölgede de işlenebilir. Bunun sebebini o bölgenin yatırım almamış olması orada sanayi bölgesinin kurulmamış olması gösterilebilir. Üretilen mallar için önemli konulardan birisi pazardır. Bir ürüne talep olduğu müddetçe üretimde devam edecektir. Talep olması da o ürüne duyulan ihtiyacı gösterir. Aslında insanoğlu var olduğu müddetçe bu ürünlere ihtiyaç duyacaktır. Neden mi, bu sorunun cevabını planlı eksiltme veya ürün yaşam döngüsü olarak verebiliriz. Üretilen ürün daha üretilmeden aslında onun ömrü belirlenmektedir. Bu da karşılıklı olarak yeni ürünlerin üretilmesini meydana getirir.

Konuyu farklı bir açıdan değerlendirecek olursak endüstrinin devamlılığı yetiştirdiği kalifiyeli elemanlara göre de belirlenir. Ülkemizde son zamanlarda özellikle tekstil alanında işçi arandığı fakat başvuruların o tarafa yönelik olmadığı dikkat çekmektedir. İnsanlara bu meslekleri sevdirecek bazı çalışmalar yapılması merak duygusunun uyanmasına neden olabilir. Bu konuda sunumlar yapılıp, iş yerlerine tanıtıcı geziler düzenlemek insanlarda ön yargıyı kırıp o mesleğe karşı ilgi artmasında rol oynayabilir.

Üniversitelerde ilgili bölümlerin öğrencileri meslek hayatına hazırlamaya yönelik gereken özveriyi göstermesi önemlidir. Üniversite mezunlarının çalışabilmesi uygun koşulların hazırlanması mesleğe yabancı olmaması için en başta staj sürecinde bu engeller aşılmalıdır. Yurt dışı değişim programları ile öğrenciler gelişmiş ülkelerin endüstri alanındaki çalışmalarını yerinde görerek mesleki gelişimini hızlandırıp bu alanda projeler üretmesi hem kendine hem ülkemize getiri sağlayacaktır.

Üretim Olarak Endüstri

1970’lerde petrol sıkıntısı, insanların petrol rezervlerinin kısıtlı olduğunun farkına varılmasını sağladı. Bu gibi benzer örnekler doğal kaynaklar için de verilebilir. Dünya geri kazanılmayan kısıtlı miktarda kaynaklara sahiptir. Endüstri sahiplerinin, mühendislerin belki de en dikkat etmesi gereken konu bu sınırlılıktır.

Elde edilen ürünler arasında verimlilik dikkat edilmelidir. Verimlilik çıktının girdiye oranıdır. Mesela A fabrikası çamaşır makinesini 36.4 işçi saatinde üretiyorken B fabrikası 21.7 saatte üretiyorsa B, A dan daha verimli çalışıyor demektir. Doğal çevre ile uyumlu sahaların kurulması teknolojinin bu şartlara uygun malzemeler vermesi gerekir. Bir tane dünya olduğuna göre gereken önemi vermeli zehirli atıklar, bacalardan çıkan gazlar gibi çevreye zarar veren nedenlerin çözülmesi mühendislerin buna uygun zemin oluşturması toplumun kazancıdır. Kısaca Endüstri Nedir yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Toplam kalite yönetimi sitemizin twitter adresi.