Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Limited Şirket Nedir?

limited şirketi

Limited Şirket Tanımı:  Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı olarak kurulan şirketlere denir. Bu şirketlerin asıl sermayeleri bellidir ve bu sermaye, asıl sermaye paylarının toplamından meydana gelir. Kanunen yasak sayılmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için oluşturulabilen limited şirketler, sadece sigortacılık ve bankacılık dallarında faaliyet gösteremezler. Limited şirketlerde 50’den çok ortak olamayacağı gibi, tek ortaklı şirket de olabilir. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değillerdir, yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle sorumludurlar. Ayrıca şirket sözleşmesinde var olan ek ödeme ve yan edim sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Limited şirketler sanayi alanında da gelişme göstermişlerdir.

Limited Şirketlerde Yönetim Nasıl Olur?

Limited şirketlerde şirketin yönetimi, temsili şirket sözleşmesi sayesinde düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ve yönetimi ve temsili, müdür sıfatındaki bir veya birden fazla ortağa ya da bütün ortaklara verilebilir. Bir ortağın, şirketi yönetme hakkına ve temsil yetkisine sahip olması lazımdır. Şirketin birden fazla müdürünün bulunması durumunda bu müdürlerden biri, şirketin ortağı da olsa genel kurul tarafından Müdürler Kurulu Başkanı sıfatıyla atanır.

Limited Şirket Özellikleri

  • En az 1, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulur.
  • Gerekli sermaye en az 10.000 TL olmalıdır.
  • Her pay ortaklık hakkını göstermek üzere, belli ve eşit paylara ayrılmıştır. Paylar 25 ve katları olarak olur.
  • Ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye kadardır. Ortakların borçları sebebiyle bireysel sorumlulukları bulunmamaktadır.
  • Emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.
  • Kar ve diğer hakları ortakların paylarına göre verilmektedir.
  • Hisse senedi ve Tahvil çıkarma yetkileri bulunmamaktadır.

Limited Şirketlerin Organları

1-) Genel kurul: Ortakların tamamı genel kuruldadır. Hesap döneminin bitiminden sonra üç ay içinde yılda en az bir kere toplanır. Ortak sayısı yirmiden çok olan limited şirketlerin toplantıları anonim şirketlerin şartlarına göre yapılır. Ortağı yirmiden az olan şirketlerde genel kurul yerine ortaklar kurulu olur. Ortak sayısı 20 ve daha az olan şirketlerde kararlar ortakların yazılı oyları ile alınır.

2-) Müdürler: Limited şirketlerdeki müdürler ve anonim şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri aynı sorumluluk altındadırlar. Limited şirketlerde yönetim hakkı ve şirketin temsili müdürlerdedir. Limited şirketlerde müdürler ortaklardan olabileceği gibi dışarıdan da olabilir. Dışarıdan müdür atanabilmesi için bu atamanın ana sözleşmede belirtilmiş olması gerekir.

3-) Denetçiler:  Ortak sayısı 20’ nin aşağısında olan limited şirketlerde denetçi olmak zorunda değildir. Ortak sayısı 20’den fazla olan limited şirketler en az bir denetçi olmalıdır. En fazla beş denetçi olabilir. Limited şirketlerde denetçiler ilk başta ana sözleşmede belirtilir, sonra genel kurul tarafından seçilir. Denetçiler ortaklar arasından olabileceği gibi dışarıdan da olabilir. Görev süresini bitiren denetçiler yeniden seçilebilir. Denetçi olacak kişilerin bu görevi yapabilecek donanıma sahip olması gerekir. Denetçi olacak kişilerin aynı zamanda hukuken gerekli olan şartları taşıması gerekir.

Bizi Pinterest ten Takip Edebilirsiniz.