Yeni Ümit İş Makinası Kursu

Kurumsal İletişim Eğitimi Nedir?

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, tüm iletişim kanallarının organizasyonun hedef kitlesi için etkili ve işlevsel olmasını sağlamaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Bu açıdan kurumun etkinliğinin ve markalaşmasının en önemli unsurudur. Markalaşma, kurum için kalite, güven ve başarı sağlar. Program, birbirinin ayrılmaz parçası olan kurumsal iletişim ve markalaşma kavramlarını tüm boyutlarıyla keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Bu eğitim, katılımcılarına sağladığı teorik altyapı ile kurumsal iletişim ve marka yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirecek; aynı zamanda, katılımcılarının iletişim becerilerini uygulamalı çalışmalarla en üst düzeye çıkaracak ve günümüzün iletişiminde ve dijital dünyasında deneyimli profesyonellerle birlikte olmalarını sağlayacaktır.

Kişisel iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra, işletmelerdeki iletişim türleri, iletişim kuralları, iletişim engelleri ve tarzları ile etkili ve kişisel ve kurumsal bir imaj yaratma, sürdürme ve geliştirme süreciyle ilgili bilgi alanları uygulamada eğitime dâhil edilebiliyor.

Kurumsal İletişim Eğitimine Kimler Katılabilir?

Firmalarda kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında uzman, orta yönetici olarak çalışan ve kariyerlerinde uzmanlaşmak isteyen kişiler katılabilir. Eğitime katılmanın koşulu, kurumsal iletişim ve pazarlama alanında en az ortaokul ve / veya en az 2 yıl deneyimli olmalıdır.

Eğitimde Neler Öğretiliyor?

 • İletişim nedir?
 • İletişim türleri nelerdir?
 • Empatik iletişim nasıl olur?
 • Uyum ve ahenk iletişimde nasıl olur?
 • Sözsüz iletişim nedir?
 • Beden dili nasıl etkin kullanılır ve iletişim tarzları nelerdir?
 • İletişimde engeller ve onları aşma yolları nelerdir?
 • Kazan-kazan ilkesi nedir?
 • Yanlış dinleme, etkin dinleme ve soru sorma ilkeleri nelerdir?
 • Eleştiride sandviç modeli nasıl kullanılır?
 • Farklı insan kişilikleri ve özellikleri nelerdir?
 • Kişilik tiplerine göre iletişim nasıl olmalıdır?
 • İnsanların dünyayı algılama şekilleri ve algılama şekillerine göre iletişim nasıl olmalıdır?
 • Kurumsal iletişim ve yönetim bağlantısı nedir?
 • Kurumsal hedefler, hizmet ilkeleri, kurum misyonu ve vizyonu nedir?
 • Kurumsal karar almada sağlıklı iletişim nasıl etkiler?

Hedef kitleler, çalışanlar ve müşteriler hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Kurumsal iletişimde kullanılan yöntemler, iletişim ortam ve araçları nelerdir? Kurumsal iletişimde etik ve toplumsal sorumluluğun yeri nedir?

Kurumsal İletişim Biriminin Sorumluluk Alanları Nelerdir?

Kurumsal İletişim sorumlulukları

Markayı temsil eden kurum veya firmanın detaylı açıklaması yapmak, iletişim dallarında kimin hangi görevden sorumlu olduğunu bilmek, hedef gruplar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan şirket girişimlerinin hayata geçirmek, tüm iletişim konularında karar verme sürecini basitleştirmek için prosedürleri kullanmaktır.

Şirket içindeki tüm iletişim süreçlerini tutarlı bir şekilde yönetmek ve şirket içinde bilgi akışını sağlamak, şirketin varlığından sorumlu olmak ve aynı zamanda bir sosyal medya uzmanı olarak hareket etmektir. Medya ilişkilerini organize etmek, haber bültenleri yazmak ve dağıtmak, medya sorularına cevap vermektir.

Medya kuruluşlarının şirket hakkında söylediklerini takip etmek için gazeteleri, dergileri, İnternet ve TV kanallarını izlemelidir. Bu etkinliklerde gösterilecek etkinlikleri planlamak ve posterler ve diğer grafikleri düzenlemek, yönetimin basın toplantılarında yaptığı konuşmaların hazırlanması kurumsal iletişim birimlerinin sorumluluğundadır.

Anonim şirket özellikleri

Toplam kalite yönetimi sitemizin twitter adresi.